The Ministry of Foreign Affairs of the SR
The Ministry of Economy of the SR
The Ministry of Defence of the SR
The Ministry of Interior of the SR
The Ministry of Interior of the SR
  - Civil Section

The Ministry of Finance of the SR
The Ministry of Culture of the SR
The Ministry of Health Service of the SR
The Ministry of Education of the SR
The Ministry of Justice of the SR
The Ministry of Labour, Social Affairs
  and Family of the SR

The Ministry of Environment of the SR
he Ministry of Agriculture of the SR
The Ministry of Transport, Posts
  and Telecommunications of the SR

The Ministry of Construction
  and Regional Development of the SR

The Office of Land Surveyor,  
Cartography and Cadastre of the SR
State Authorities

The Office of the President
of the Slovak Republic

The Government Office of the SR
National Council of the SR
The Constitutional Court of the SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
Fond národného majetku SR
The Public Prosecution Office of the SR

European Union

Gateway to the European Union
The Court of Justice
of the European Communities


Council of Europe

Council of Europe
European Court of Human Rights

Legal info

Zbierka zákonov SR
Companies Register
of the Slovak Republic

Ekonomické a právne informácie
Jednotný automatizovaný systém
právnych informácií

Business Associations

The Slovak Bar Association
Slovak Chamber of Tax Advisers
Slovenská komora exekútorov