Spolupracovníci, pomáhajúci pri zabezpečovaní požiadaviek klienta a zastupovaní klienta sú:

Advokátska kancelária
JUDr. Štefánia Harciníková

Saleziánska 4
010 01 Žilina

Advokátska kancelária
JUDr. Tatiana Poupová

Antala Staška 80
140 46 Praha 4 (ČR)

NOTÁRSKY ÚRAD
JUDr. Daniely Šikutovej

Páričkova 24,
Bratislava

Pre našich klientov vieme v prípade potreby zabezpečiť kvalitné preklady a tlmočenie v jazyku anglickom, francúzskom, bulharskom, nemeckom, španielskom, ruskom a českom.
Tlmočnícka a prekladateľská agentúra PTK-Echo, s.r.o., Prešovská 39, 820 05 Bratislava

Ing. Ivan Izakovič - súdny znalec pre odbor stavebníctvo, odvetvie oceňovanie nehnuteľností
a dopravné stavby

Výsledkom spolupráce s našimi partnermi sú vynikajúce výsledky a spokojnosť klienta.