OBCHODNÉ PRÁVO
    Pre našich klientov zabezpečujeme v tejto oblasti
  • zakladanie obchodných spoločností,
  • registrácia zmien v obchodných spoločnostiach,
  • kompletný právny servis pre obchodné spoločnosti,
  • vypracovanie obchodných zmlúv,
  • riešenie sporov vznikajúcich so zmluvných a obchodnozáväzkových vzťahov,
  • zastupovanie pred súdmi a štátnymi orgánmi.