OBČIANSKE PRÁVO
  Pre našich klientov zabezpečujeme v tejto oblasti
 • prípravu kúpnopredajných, darovacích a iných občianskoprávnych zmlúv,
 • kompletný právny servis pri prevode a nájme nehnuteľností, ocenenie súdnym znalcom,
 • poradenský servis pri kúpe nehnuteľností, pomoc pri výbere na Slovensku i v zahraničí,
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov i podielového spoluvlastníctva,
 • zastupovanie klientov v sporoch súvisiacich s dedičským konaním, právne služby v oblasti dedičského práva vrátane spisovania závetov, listín o vydedení,
 • právne služby v prípade náhrady škody a bezdôvodného obohatenia,
 • služby pri vymáhaní pohľadávok,
 • zastupovanie pred súdmi pri uplatňovaní ich občianskeho práva.
 • zakladanie občianskych združení a nadácií