RODINNÉ PRÁVO
    Pre našich klientov zabezpečujeme v tejto oblasti zastupovanie
  • v rozvodovom konaní,
  • v sporoch o výživné,
  • pri úprave styku rodičov s maloletými deťmi,
  • a poradenstvo v ostatných rodinnoprávnych veciach.