SPRÁVNE PRÁVO
    Pre našich klientov zabezpečujeme v tejto oblasti
  • zastupovanie klientov v konaní pred správnymi orgánmi, príprava podaní,
    návrhov a opravných prostriedkov;
  • právnu pomoc cudzím štátnym príslušníkom pri získaní štátneho občianstva SR.