MEDZINÁRODNÉ PRÁVO SÚKROMNÉ A OBCHODNÉ
    Poskytujeme kompletný právny servis vo všetkých uvedených veciach,
    ak ide o cudzincov , prípadne zahraničné aktivity našich klientov, najmä v oblasti:
  • obchodného práva,
  • investičné poradenstvo,
  • nákup a predaj nehnuteľností,
  • občianskeho práva,
  • správneho práva – pobyt cudzincov na území SR za účelom podnikania a iné.